KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ
KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Kariyer Sokağı Kişisel Gelişim Zirveleri geleneksel hale gelmiş ve tüm Türkiye'de düzenlenmektedir. Kişisel Gelişim Zirveleri haricinde kişi ve kurumlara yönelik Kişisel Gelişim Eğitimleri verebilmekteyiz. İlgili eğitim başlıklarımızdan bir kaçı ve detayları aşağıdaki gibidir. Talep ettiğiniz başka konu başlıkları var ise bize bildirerek eğitim teklifi alabilirsiniz.

 

 

Eğiticilerin Eğitimi

 

Eğitimin İçeriği:

 • İletişim
 • Kendinizi dinletmenin kuralları
 • Konuşma sanatı
 • Konuşmanın dört öğesi
 • İyi bir konuşmacının nitelikleri
 • Beden dili
 • Yararları gözden geçirme
 • Soru cevap

Eğitimin Süresi:

Şirketimiz tarafından Eğiticilerin Eğitimi için öngörülen süre ''1'' gündür. Eğiticilerin Eğitimi için öngörülen bu süre Eğiticilerin Eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

Eğiticilerin Eğitimine Kimler Katılabilir:

Eğiticilerin Eğitimine katılmak isteyen herkez

Sertifika;

Kurs sonunda katılımcılara Eğiticilerin Eğitimi belgesi eğitim sonunda yapılacak olan sınav sonucuna bağlı olarak (Katılım) veya (Başarı) sertifikası verilecektir.

 

Girişimcilik Eğitimi

 

Girişimcilik Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler,

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir. Bu kapsamda:

* Girişimciliğin desteklenmesi

* Girişimciliğin yaygınlaştırılması

 * Başarılı işletmelerin kurulması amaçlamaktadır.

Girişimcilik Eğitimi İçeriği:

  * Modül 1: Girişimcilik özellikleri, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık

  * Modül 2: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma,        pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan)

  * Modül 3: Analitik düşünce, etkin iletişim, Zaman Yönetimi

  * Modül 4: İş planı öğelerinin anlaşılmasına yönelik örnek     çalışmalar (pazar araştırması, pazarlama planı, üretim planı,    yönetim planı, finansal plan)

  * Modül 5: İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek    hususlar

  * Modül 6: Katılımcılar tarafından hazırlanan taslak iş planlarının    değerlendirilmesi

 Girişimcilik Eğitimi Süresi:

Şirketimiz tarafından Girişimcilik Eğitimi için öngörülen süre ''72'' saattir.

Girişimcilik Eğitimine Kimler Katılabilir:

   * Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri

   * Girişimciler

   * İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere    kurulan tüzel kişilik)

Girişimcilik Eğitimi Sertifika;

Eğitim sonunda katılımcılara ''sınav'' sonuçlarına göre Girişimcilik  Eğitimi katılım sertifikası veya başarı sertifikası verilecektir.

 

 

İş Analizi Eğitimi

 

İş Analizi Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler;

Günümüzde birçok işletmenin henüz çözemediği ve önemli sıkıntılarını içeren insan kaynakları işlevlerinden, işgücü planlamasının yapılması, uygun personelin işe alınması, gerekli eğitimlerin belirlenmesi ve verilmesi, performans değerlendirilmesi gibi konuların çözülmesi için yapılan işle ilgili detaylı bilgi sahibi olmak gerekir. Bir işletmede birbirinden farklı her işin ayrı ayrı analizinin yapılması gerekir. İş analizi bilgileri elde edildikten sonra iş tanımları ve iş gerekleri belirlenir.

İş Analizi Eğitimi İçeriği ve Uygulanması:

 • Organizasyon şemasının oluşturulması,
 • Görev tanımlarının ve unvan tanımlarının yapılması,
 • Personelin Süreçlerle  Yönetim ile ilgili olarak eğitilmesi,
 • Süreçlerin belirlenerek dokümante edilmesi,
 • Personel seçimi ve işgücü planlaması kriterleri,
 • Performans değerlendirmesi kriterleri,
 • Kaynak planlaması,
 • Belirsizlikten kaynaklanan sorunların azaltılması,faaliyetleri gerçekleştirilir.

 İş Analizi Eğitimi ve Uygulama Süresi:

Şirketimiz tarafından İş Analizi Eğitimi için öngörülen süre 1 gündür, uygulama süresi kuruluşun büyüklüğüne göre değerlendirilecektir.

İş Analizi Eğitimine Kimler Katılabilir:

Üst ve orta kademe yöneticiler, süreç sahipleri, kuruluş içerisinde süreç analizi, tanımlaması ve iyileştirilmesinden sorumlu çalışanlar.

İş Analizi Eğitimi Sertifikası

 

Kurs sonunda katılımcılara İş AnaliziEğitimi belgesi (eğitim sertifikası) verilecektir

 

 

Performans Değerlendirme ve Yönetim Sistemi Eğitimi

 

Eğitimi İçeriği:

 • Performans yönetimi ve değerlendirmesinin amaçları
 • Yönetici, çalışan ve işletme için yararları
 • Şirket-takım-birey performansı ilişkisi ve yansımaları
 • Performans yönetiminin etkileşimli olduğu diğer İK süreçleri 
 • Performans yönetimi ve kurumsal değişim
 • Hedef belirleme ve roller
 • Hedef entegrasyonu ve kurumsal hedeflerin indirgenmesi
 • Hedef türleri ve hedeflerin ağırlıklandırması
 • Rutin görevler ve hedef belirlemede zorluklar
 • Hedef izleme/performans yönetimi ilişkisi
 • Yetkinlikler ve türleri 
 • Yetkinliklerin belirlenmesi
 • Ölçeklendirme ve ağırlıklandırma sorunu
 • Fonksiyon/ personel gruplarına göre hedef/yetkinliklerin ağırlıklandırılması
 • Geleneksel ve modern değerlendirme yöntemleri
 • Performans yönetiminde rol ve sorumluluklar
 • PD kapsamının , değerlendirici ve değerlendirilenlerin belirlenmesi
 • PD kriterlerinin belirlenmesi
 • PD sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve denetimi
 • Sistem eğitimleri ve çalışan desteği  

Eğitimi Süresi;

 

Şirketimiz tarafından Mevzuat Değişikliği Eğitimi için öngörülen süre ''3'' gündür.

 

 

Zaman Yönetimi Eğitimi

 

Eğitim Hakkında Genel Bilgiler :

Zaman, yeri doldurulamayan, yerine konması, genişletilmesi, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanıp daha sonra kullanılması, satın alınması mümkün olmayan Üniversal bir kaynaktır. Bir araştırma, vasat bir yöneticinin bir saatte en az 10 dakikasını gereksiz faaliyetlere sarf ve israf ettiğini göstermiştir. Herhalde bunun o kadar fena bir şey olmadığını söyleyebilirsiniz. Ancak bir saatte on dakika, yöneticiler için günde ortalama 9 saatlik bir mesaiyi varsayacak olursak bu günde 90 dakikalık bir kayba eş değerdir. Bu aynı zamanda haftada 7.5 saat, her ayda bir hafta ve yılda 8 haftadan daha fazla bir zaman israfı edildiği anlamına gelmektedir. Zamanınız sizin hayatınızdır. 

Maliyetler açısına gelince her saat 10 dakikasını israf eden bir yöneticinin eğer saatlik ücretini 13 dolardan sayacak olursak şirketine olan kayıp zaman maliyeti günde 19 dolar, haftada 95 dolar veya yılda 4.750 dolar’a mal olmaktadır.Buna göre hiç kuşkusuz vakit nakittir!!!

Eğitimin İçeriği:

 • Zamanın değeri
 • Objetif zaman, subjektif zaman
 • Zaman niçin yetmez
 • Zaman tuzakları
 • Önceliklerin belirlenmesi
 • Değerlendirme ve ayıklama
 • İyi değerlendirmenin kazandırdıkları
 • En iyi zaman
 • Planlama
 • Tavsiyeler
 • Soru cevap

Eğitimin Süresi:

Şirketimiz tarafından zaman yönetimi eğitimi için öngörülen süre ''1'' gündür. Zaman yönetimi eğitimi için öngörülen bu süre zaman yönetimi eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

Eğitimine Kimler Katılabilir:

Şirketlerinde zaman yönetimini etkin şekilde kurmak isteyen personeline bilinçlenmesini isteyen herkez

Sertifika:

 

Kurs sonunda katılımcılara zaman yönetimi eğitimi sertifikası (katılım sertifikası) verilecektir.

 

 

Süreç yönetimi Eğitimi

 

Süreç yönetimi Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler;

Standartlaştırmanın temel şartlarından birisi de “Süreç Yönetimi” dir. Doğru tanımlanmış ve doğru uygulanan bir süreç yönetimi süreçlerin performans sonuçlarını da ortaya koyarak yöneticilerin etkinliğini artırır,  önünü açar ve doğru karar verilmesini sağlar. Bu amaçla, süreçlerin analizi, tanımlanması ve etkin bir şekilde yönetilmesi (ilişkilerinin kurulması, ölçülmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi) için katılımcılar bilgilendirilir.

Süreç yönetimi Eğitimi İçeriği:

 • Süreç yönetimi ve verimlilik,
 • Süreç yönetiminin tanımlanması,
 • Süreç yönetiminin faydaları,
 • Detaylı süreç şemasının hazırlanması,
 • Süreç türleri,
 • Süreç hiyerarşisi,
 • Süreç tabanlı kalite yönetim sistemi,
 • Süreçlerin planlanması,
 • Süreç oluşturma adımları,
 • Süreç uygulama adımları,
 • Süreç iyileştirme adımları.

Süreç yönetimi Eğitimi Süresi;

Şirketimiz tarafından Süreç yönetimi Eğitimi için öngörülen süre (1) gündür.

Süreç yönetimi Eğitimine Kimler Katılabilir;

Üst ve orta kademe yöneticiler, süreç sahipleri, kuruluş içerisinde süreç analizi, tanımlaması ve iyileştirilmesinden sorumlu çalışanlar.

Süreç yönetimi Eğitimi Belgesi;

 

Eğitim sonunda katılımcılara ''sınav'' sonuçlarına göre Süreç yönetimi Eğitimi katılım sertifikası veya başarı sertifikası verilecektir.

 

 

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

 

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler 

Problem bireysel bazda; bireyin ulaşmak istediği bir amaca ulaşımını engelleyen etmenlerden oluşan basit ve/veya karmaşık bir süreçtir. Bir işletme açısından problem ise; işletmenin amaçlarına ulaşmasını engelleyen etmenlerden oluşan bir kalite uygunsuzluğu olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle problem, önemli bir hizmet, üretim veya iş sürecindeki veya üründeki görünür performans zayıflığıdır.

Müşteri geçmişte; Mal ve hizmete aç, Fazla beklentisi olmayan, Bulduğu ürün veya hizmetten memnun olan, Fazla eleştirmeyen bir yapıya sahipti. Günümüzde ise; Düşünce ve davranışları hızla değişen, Daha fazla istekte bulunan, Daha fazla nazlı olan bir yapıya sahip olarak karşımıza çıkmaktadır.

Müşteri özel ilgi, üretim ve hizmette güvenilirlik, hizmet ve satış sonrası iyi servis, makul fiyat, üstün kalite, kolaylık, yenilik ve konfor gibi özellikler aramaktadır. Bu özellikler müşteri tatmini ile doğrudan ilişkilidir. İşletmeler için müşteri tatmini önemlidir. Bu nedenle işletmeler; Pazarı yeni bir biçimde algılamalı, Müşteri beklentilerini iyi tatmin etmeli, Müşteri isteklerine azami hızla cevap vermeli, Her ihtiyaca yönelik değişik bir ürün sunmalı, Müşteri ile ilişkilerinde yeni bir boyut kazanmalıdır. Müşteri tatmini bazı avantaj ve değerleri de işletmelere kazandırmaktadır. Sadakat, daha düşük satış masrafları, diğer çeşitli ürünlerin satışı, olumlu reklam, pazar artışı, orta ve uzun vadede daha büyük karlar bunlardan bazılarıdır.

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi İçeriği :

 • Problem nedir?
 • Problem gözme süreci
 • Problem çözme teknikleri
 • Dağılım
 • Dağılma ve değişkenlik ölçüleri
 • Kök neden analizi
 • Beyin fırtınası
 • Balık kılçığı diyagramı
 • Nominal grup tekniği
 • Çoklu oylama
 • Pareto analizi
 • Histogram
 • Akış şemaları
 • Süreç akış diyagramı
 • Dağılım diyagramı
 • Kontrol çizelgeleri

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Süresi:

Şirketimiz tarafından Problem Çözme Teknikleri Eğitimi için öngörülen süre ''1'' gündür. Problem Çözme Teknikleri Eğitimi için öngörülen bu süre Problem Çözme Teknikleri Eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

Problem Çözme Teknikleri Eğitimine Kimler Katılabilir:

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi almak isteyen veya kuruluşları' nın çalışan personeline bilinçlendirme eğitimi verdirmek isteyen herkez

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Sertifikası:

 

Kurs sonunda katılımcılara Problem Çözme Teknikleri Eğitimi belgesi (katılım sertifikası) verilecektir.

 

 

Liderlik Eğitimi

 

Liderlik Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler:

Yönetici ve lider kavramları arasındaki ayırımı kabul eden bu sistem ve insan odaklı yönetim anlayışı, yöneticinin lider olma yolundaki sorumluluklarını ortaya koyar. Bu kriter, tüm liderlerin faaliyetlerini ve davranışlarını araştırır. Üst düzey yöneticilerin açık seçik bir amaç, kalite değerleri ve kuruluş hedefleri yaratmadaki ve bunların uygulanmaya geçirilmesi için gerekli yapıyı ve yönetim sistemini oluşturmadaki rollerini değerlendirir.

Üst düzey yöneticilerin bu konularda yalnızca yazılı yada sözlü bildirimlerde bulunmakla yetinmeyip, kişisel olarak bu konuların içinde yer almalarını ve hareketlerinin de bu yönde olması gereğini vurgular. Ayrıca, tüm liderler ve orta düzey yöneticilerin amacı ve değerleri ne ölçüde iletebildiklerini ve pekiştirdiklerini, müşterilerle ve tedarikçilerle olan ilişkilerde bu kişilerin ne kadar aktif rol aldıklarını da araştırır.

Liderlik Eğitimi İçeriği:

 • Liderlik
 • Politika ve strateji
 • Çalışanlar
 • İşbirlikleri ve kaynaklar
 • Gerçek lider kimdir?
 • Yönetici/lider
 • Liderliğin prensipleri
 • Gönüllü liderliğin prensipleri
 • Yönetime karşı liderlik
 • Etkin liderlik
 • İletişimin önemi
 • İnisiyatif almak
 • Liderlerin problem çözümü
 • Başkalarına nüfuz etmek
 • Ekibi başarıya götürmek
 • Zamanı yönetmek

Liderlik Eğitimi Süresi:

Şirketimiz tarafından Liderlik Eğitimi için öngörülen süre ''1'' gündür. Liderlik Eğitimi için öngörülen bu süre Liderlik Eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

Liderlik Eğitimine Kimler Katılabilir:

Liderlik Eğitimi almak isteyen kişiler veya kuruluşundaki yöneticilere liderlik eğitimi aldırmak isteyen kuruluşlar.

Liderlik Eğitimi Belgesi:

 

Kurs sonunda katılımcılara Liderlik Eğitimi belgesi (Katılım sertifikası) verilecektir.

 

 

Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimi

 

Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler:

Eski metotları yeniden gözden geçirmeye ve takım çalışması kurmaya istekli kuruluşların kalite ve verimliliği arttırarak karlılığı arttırdıkları ve kararlı ve motive olmuş iş gücüne sahip oldukları

görülmüştür.  Bunun yanı sıra etkili takım çalışmasının çalışanlar arasındaki sorunların çözümü etkili üretim planlaması ve gelişmiş üretim hedefleri belirleme gibi yan kazançlar sağladığı tespit edilmiştir. ABD`de 230 firmada yapılan takım çalışması araştırması sonuçları şöyledir;

 • % 77`sinde üretim artışı
 • % 72`sinde iş kalitesinde artış
 • % 65`inde mesleki tatminde artış
 • % 55`inde israfta azalma
 • % 55`inde müşteri memnuniyeti artışı

Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimi İçeriği:

 • Etkili bir takım için temel değerler
 • Etkili takım çalışmasının önündeki engeller
 • Yeteneklerin kordinasyonu
 • Sinerji
 • Takımı motive etmek
 • Soru-cevap

Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimi Süresi:

Şirketimiz tarafından Takım Çalışması ve Liderlik eğitimi için öngörülen süre 1 gündür. Takım Çalışması ve Liderlik eğitimi için öngörülen bu süre Takım Çalışması ve Liderlik eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimine Kimler Katılabilir:

Şirketlerinde takım çalışması ve liderlik eğitimini etkin şekilde kurmak isteyen herkes

Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimi Sertifikası:

 

Kurs sonunda katılımcılara Takım Çalışması ve Liderlik eğitimi sertifikası (katılım sertifikası) verilecektir.

 

 

Müşteri Memnuniyeti Eğitimi

 

Müşteri Memnuniyeti Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler:

Müşteri hizmeti anlık bir duygudur, o an nasıl hissedildiğidir. Müşteri memnuniyeti için dakikalar çok önemlidir, anlık dakikalar, anlık gerçeklerdir. Müşteri memnuniyeti anlık dakikalar da gerçekleşir. Kuruluşların temel amacı uzun dönemde varlıklarını sürdürürken karlılıklarını artırmaktır. Bir kuruluşun başarısı veya başarısızlığı müşteri memnuniyeti ile ölçülür. İç ve dış müşterilerini memnun edebilen kuruluşlar varlıklarını sürdürürken, müşteri beklentileri doğrultusunda ilerleyemeyen kuruluşlar ise hızla fonksiyonlarını yitirmektedirler.

Müşteri Memnuniyeti Eğitimi İçeriği:

 • Tanımlar
 • Müşteri tatmini
 • Müşteri odaklılık
 • Beklenen kalite
 • Normal kalite
 • Cezbeden kalite
 • Lüks sınıf kalite
 • Kuruluş ve kuruluşun müşterileri
 • Müşteri portföyünün belirlenmesi
 • Müşterilerin kuruluşu nasıl gördüklerinin belirlenmesi
 • Müşteri bilgisinin kullanımı
 • Müşteri İle İletişim İhtiyaçları

Müşteri Memnuniyeti Eğitimi Süresi:

Şirketimiz tarafından Müşteri Memnuniyeti Eğitimi için öngörülen süre 1 gündür. Müşteri Memnuniyeti Eğitimi için öngörülen bu süre Müşteri Memnuniyeti Eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

Müşteri Memnuniyeti Eğitimine Kimler Katılabilir:

 • İç ve dış müşteri hizmeti verenler
 • Müşteri ile bire bir çalışanlar
 • Müşteri odaklı çalışan herkes
 • Müşterisini memnun etmek, elde tutmak isteyenler

Müşteri Memnuniyeti Eğitimi Belgesi :

 

Kurs sonunda katılımcılara Müşteri Memnuniyeti Eğitimi belgesi (eğitim sertifikası) verilecektir.

 

 

İletişim Becerileri Eğitimi

 

İletişim Becerileri Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler :

Katılımcıların Beden Dili ve İletişim Becerileri beden dilinin kullanımı ve yorumlanması hakkında bilgi sahibi olmaları, etkili bir iletişim için yapılması ve yapılmaması gerekenlerin öğrenilmesi ve kendi iletişim pratiklerinin farkında olmalarının sağlanmasıdır.
 

Eğitim sonunda katılımcıların iletişim ve iletişim yöntemleri, benlik analizleri yoluyla kendi benliklerini ve kendi iletişim tarzlarını keşfetmek, iletişim zorluklarının yönetilmesi, etkin dinleme ve soru sorma becerisini geliştirme, beden dilini doğru yorumlama ve etkin kullanma vb. teknikleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.

İletişim Becerileri Eğitimi İçeriği:

 • Temel kavramlar ve iletişim yöntemleri
 • Etkin dinleme ve soru sorma
 • İletişim kazaları - iletişim engelleri
 • İletişimde etkinliğin artırılması
 • Beden dilinin etkin kullanımı ve doğru algılanması
 • Farklı insan profilleri ile iletişim
 • İlk İzlenim
 • Davranış türleri
 • Aynalama
 • Çelişkiyi ele alma tarzları

İletişim Becerileri Eğitimi Süresi:

Şirketimiz tarafından iletişim becerileri eğitimi için öngörülen süre 1 gündür. İletişim becerileri eğitimi için öngörülen bu süre iletişim becerileri eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

İletişim Becerileri Eğitimine Kimler Katılabilir:

İletişim becerileri eğitimi almak isteyen herkes

İletişim Becerileri Eğitimi Belgesi:

 

Kurs sonunda katılımcılara İletişim Becerileri Eğitimi belgesi (eğitim sertifikası) verilecektir.

 

 

Motivasyon Teknikleri Eğitimi

 

Motivasyon Teknikleri Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler:

Motivasyon konusu insan kaynağının yönetimindeki başarıya etkisi nedeniyle çok tartışılan bir konudur. Amaç, çalışanları işe ve işletmeye bağlama yolları ile özendirme olanaklarını araştırmak ve uygulamak, böylelikle verimliliği arttırmaktır. Elemanlarının hangi koşullarda, nasıl bir ortamda ve hangi araçlarla yöntemlerle motive edileceği konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olan yöneticilerin organizasyonel bütünleşmeyi ve çalışma verimini arttırma şansları çok yüksektir. Bu programda, motivasyon süreci ve araçlarının önemini vurgulayarak konuyu örnek olaylarla tartışmak amaçlanmaktadır.

Motivasyon Teknikleri Eğitimi İçeriği:

 • Yönetimde motivasyonun önemi
 • Motivasyon süreci
 • Motivasyon modelleri
 • Ekonomik, psiko sosyal ve yönetsel motivasyon araçları
 • Bireysel ve grup motivasyonunu sağlama

Motivasyon Teknikleri Eğitimi Süresi:

Şirketimiz tarafından Motivasyon teknikleri eğitimi için öngörülen süre 1 gündür. Motivasyon teknikleri eğitimi için öngörülen bu süre Motivasyon teknikleri eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

Motivasyon Teknikleri Eğitimine Kimler Katılabilir:

Motivasyon teknikleri eğitimi almak isteyen herkes

Motivasyon Teknikleri Eğitimi Belgesi:

 

Kurs sonunda katılımcılara Motivasyon Teknikleri Eğitimi belgesi (eğitim sertifikası) verilecektir.

 

 

Müşteri Şikâyetleri Yönetimi Eğitimi

 

Müşteri Şikâyetleri Yönetimi Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler:

Müşteri odaklı çalışan, müşteri istek ve beklentilerine önem veren, müşteri memnuniyetini ölçmek için etkin yöntemlere sahip olmak isteyen kuruluşlar için müşteri şikayetlerinin değerlendirmesi açısından yeni yaklaşımlar sunan, müşteri ilişkileri yönetimi felsefesinin uluslararası rehberi olan standart ve uygulamaları hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Müşteri Şikayetleri Yönetimi Eğitimi İçeriği:

 • Müşteriler neden şikayet eder
 • Müşteri şikayet yöntemleri
 • Kuruluşların müşteri şikayetlerine yaklaşımı
 • Müşteri şikayetlerine cevap verme
 • Müşteri şikayetlerine cevap verecek personelin yapması gerekenler
 • Şikayette bulunan müşterilerin beklentileri
 • Müşteri şikayetlerine çözüm bulunmamasından doğan kayıplar
 • Müşteri ilişkileri anketi
 • Müşteri anket formunun tasarımı
 • Bir kuruluşun müşterileriyle bütünleştirilmesi
 • ISO 9001 standardında müşteri ile ilişkili prosesler
 • Soru-cevap

Müşteri Şikayetleri Yönetimi Eğitimi Süresi:

Şirketimiz tarafından Müşteri Şikayetleri Yönetimi Eğitimi için öngörülen süre 1 gündür. Müşteri Şikayetleri Yönetimi Eğitimi için öngörülen bu süre Müşteri Şikayetleri Yönetimi Eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

Müşteri Şikayetleri Yönetimi Eğitimine Kimler Katılabilir:

 • İç ve dış müşteri hizmeti verenler
 • Müşteri ile bire bir çalışanlar
 • Müşteri odaklı çalışan herkes
 • Müşterisini memnun etmek, elde tutmak isteyenler

Müşteri Şikayetleri Yönetimi Eğitimi Belgesi:

 

Kurs sonunda katılımcılara Müşteri Şikayetleri Yönetimi Eğitimi belgesi (eğitim sertifikası) verilecektir.

 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler:

Hızla gelişen dünyamızda başarılı kurumların en önemli sermayesinin insan kaynakları olduğu artık kuşku götürmez bir gerçektir. İnsan kaynaklarının oluşturulabilmesi, elde tutulabilmesi ve geliştirilmesi, sürecin doğru yönetilmesi ile gerçekleşecektir. Bu süreç; sadece çalışanların işe istihdamı ve özlük işlerinin takibinden ibaret değildir. İş için doğru insan kaynağının bulunması seçilmesi, işe ve iş ortamına oryantasyonu, motivasyonunun ve performansının yönetimi, kariyer planlaması ve bu doğrultuda gelişiminin sağlanması gibi çok sayıda alt sistemlerin kurulması ve yönetilmesini içerir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi İçeriği:

 • Personel ve insan kaynakları kavramları
 • Stratejik bir yaklaşımın benimsenmesi
 • İnsan kaynakları planlaması
 • Görev analizi
 • Seçme, yerleştirme
 • Mülakat teknikleri
 • Oryantasyon süreci
 • Performans yönetimi
 • Performans görüşmesi
 • İşten çıkış görüşmesi
 • Motivasyon yönetimi
 • Kariyer ve ücret yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi Süresi:

Şirketimiz tarafından İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimi için öngörülen süre 1 gündür. İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimi için öngörülen bu süre İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimine Kimler Katılabilir:

İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimi almak isteyen herkes

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi Belgesi:

 

Kurs sonunda katılımcılara İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi belgesi (eğitim sertifikası) verilecektir.

 

 

 

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

 

Etkili Sunum Teknikleri Hakkında Genel Bilgiler:

 

Etkili sunuş teknikleri eğitimi, başkalarının önünde fikrini açıklamak ve sunuş yapmayı öğrenmek isteyen her seviyeden çalışanın katılabileceği, davranış değişimine odaklı, katılımcıların, sunuş yaparken, doğallıktan uzaklaşmadan, kendilerine özgü bir stil geliştirmesini ve profesyonel sunuş tekniklerini özümsemelerini hedefleyen, gerçek hayattan seçilmiş materyaller ve video çekimi desteğiyle, etkili sunuş sürecinin incelendiği bir eğitim dir.

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi İçeriği:

 • Hazırlanma/ Planlama yöntemleri
 • Belirli soruları yanıtladıktan sonra yöntem saptama
 • PowerPoint slaytların yazılımı
 • Görsel- İşitsel malzemenin seçimi
 • Sunum odasının denetimi
 • Sunucunun kendini hazırlaması
 • Hazırlanan sunumun etkileşimle işlevselleşmesi
 • Özetleme ve geri besleme teknikleri
 • İzleyiciler yönünden sunumun değerlendirmesi
 • Sunumlarda yapılması/yapılmaması gerekenler

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi Süresi:

Şirketimiz tarafından etkili sunum teknikleri eğitimi için öngörülen süre 1 gündür. etkili sunum teknikleri eğitimi için öngörülen bu süre etkili sunum teknikleri eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimine Kimler Katılabilir:

Etkili sunum teknikleri eğitimi almak isteyen herkes

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi Belgesi:

Kurs sonunda katılımcılara Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi belgesi (eğitim sertifikası) verilecektir.

BU EĞİTİME BAŞVURMAK İSTİYORSANIZ